Menu

Witaj!

10 maja 2019 - aktualności
MŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY
 
MISJA  SZKOŁY
„Dobro drzemie w każdym człowieku
    i czeka na obudzenie”
 
Po co jesteśmy?
          Jesteśmy po to aby:
 
• uczyć młodych ludzi „zagubionych
  w rzeczywistości” odpowiednich postaw
  wobec tego, co ich spotkało, spotyka
  i może spotkać;
• wspierać ich rozwój osobowościowy, kształtować charakter;
• ukazywać drogi wyboru.
 
WIZJA  SZKOŁY
„Nam się marzyło nieśmiało, aby ich młodość niesforną ukształtować w dojrzałość
 
W naszej szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania
zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy
w warunkach współczesnego świata.
 
Wychowanie w naszej szkole ma charakter:
• integralny – obejmuje wszystkie sfery ucznia: psychiczną, fizyczną, duchową, społeczną;
• podmiotowy – stawia w centrum osobę ucznia;
• indywidualny – tempo nauczania, dobór treści i metod uwzględnia indywidualne
   możliwości psychofizyczne ucznia.
 
 

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZY

W naszym ośrodku zapewniamy edukację,
wychowanie i terapię dzieciom i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym,
głębokim, z autyzmem, Zespołem Aspergera
i innymi zaburzeniami rozwoju w przedziale
wiekowym od 3 do 25 roku życia.

Zdając sobie sprawę z ograniczeń i słabości
naszych podopiecznych, a jednocześnie wierząc
w możliwości poprawy jakości ich życia, za główny
cel przyjęliśmy wspieranie wszechstronnego
rozwoju na miarę ich możliwości, spełnienie
oczekiwań, zaspokajanie potrzeb
oraz wyposażenie uczniów w podstawowe
umiejętności życiowe i społeczne.

 

 

Jedna myśl nt. „Witaj!

Komentator WordPress

Cześć, to jest komentarz.
Aby zapoznać się z moderowaniem, edycją i usuwaniem komentarzy, należy odwiedzić ekran Komentarze w kokpicie.
Awatary komentujących pochodzą z Gravatara.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *